Sakata

THEIS Cassiopeia 65 lysekroner i forhal

Sakata


THEIS Cassiopeia 65 lysekroner med 12 arme i blank krom i virksomhedens forhal.


THEIS Cassiopeia 44 lysekroner med 6 arme i blank krom i trappeopgangen til første sal.


THEIS Cassiopeia 44 lysekroner på skråt loft i trappeopgang til første sal 

Ophængning af lysekrone på skråt loft med vinklet beslag